Safrann

Backoffice = backbone

Vele KMO’s die met succes aan hun business werken, kennen een plotse groei. Het moment om je performance te verbeteren. De markt daagt je uit om kosten te besparen en innovatief te zijn. Om ervoor te zorgen dat er geen groeipijnen ontstaan, is een stevige administratieve ruggengraat één van de belangrijkere aspecten. Het opzetten van een efficiënte backoffice die de hele onderneming kan ondersteunen, kost heel wat denkwerk én tijd.

Inherent aan groeien is immers vaak een aanwas van nieuwe personeelsleden en een aanzienlijke toename van de administratie. De ondernemer zal in deze fase al zijn talenten moeten gebruiken en in plaats van dagelijks ‘mee te werken’ zich meer moeten gaan richten op zijn managementstaken. Dit is vaak geen favoriete bezigheid van de oprichters van een bedrijf.

Bovendien heeft de ondernemer welke de groeifase betreedt vaak de nadelige eigenschap om te goed van vertrouwen te zijn. Dit uit zich onder andere in een te los personeelsbeleid en slechte afspraken met belangrijke leveranciers en klanten.

Met andere woorden, vele onderdelen van de administratie worden omvangrijker, onoverzichtelijker, foutgevoeliger en kosten meer tijd dan bedrijven zelf inschatten.

Tijd die je slimmer kan inzetten. Safrann kan dit samen met jou doen door het opzetten van een goede backoffice, die je op termijn enkel maar voordelen biedt.


Disclaimer en privacybeleid