Safrann

Laat je administratief ondersteunen

Ook in grotere ondernemingen kan het op administratief en secretariaatsvlak vaak beter, en dan vooral in de administratieve assistentie voor managers of ad hoc additionele ondersteuning.

Ad hoc projecten

Ad hoc projecten of tijdelijke afwezigheden kunnen een zware druk leggen op je team, wat niet altijd voordelig is. Een onderzoek van de Britse HR consultant Morgan Redwood wees zelfs het tegendeel uit: een aangepast werkvolume waarmee een evenwicht met het privé-leven kan worden bewaard, draagt bij aan goede bedrijfsresultaten: volgens Morgan Redwood zou elke werknemer gemiddeld voor een vijfde meeromzet zorgen.

Door Safrann mee in te schakelen in piekperiodes of tijdelijke onderbestaffing op administratief vlak, vermijd je een overbelasting van je bestaand team met alle negatieve gevolgen die daarmee gepaard gaan. Safrann verzorgt je project van a tot z, snel en efficiënt.

Management assistance

Een internationaal onderzoek onder managers uitgevoerd door

concludeerde dat managers 34 procent van hun tijd spenderen aan administratieve taken en slechts een tiende aan coachen en leidinggeven.

Een ander onderzoek naar de gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de werkzaamheden van managers, uitgevoerd door Secretary Plus bij 455 managers, concludeerde dat veel managers twee dagen per week zouden uitsparen door meer taken aan een management assistant uit te besteden. Managers zonder assistant besteden zo'n één tot twee dagen per week aan secretariële werkzaamheden zoals het maken van afspraken, telefoongesprekken, het maken van notulen en correspondentie. Ook managers die wel een assistant hebben denken nog een halve tot een hele dag extra te kunnen besparen door meer secretariële werkzaamheden uit te besteden. Dat ze dit nog niet doen is veelal uit gewoonte, een gebrek aan capaciteit of een gebrek aan tijd om de assistant in te werken.

Door de management assistance van Safrann kan dit capaciteits- en tijdsgebrek snel en efficiënt opgelost worden, en nemen we een aantal administratieve taken graag van je over.


Kortom, het inschakelen van een administratieve partner, zij het voor ad hoc projecten of recurrente management assistance, biedt voor ondernemingen heel wat voordelen.


Disclaimer en privacybeleid