Safrann

Disclaimer

Beheer van de informatie

Safrann besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Safrann niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Safrann de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen op het e-mailadres vermeld op de contact pagina.

Safrann is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van Safrann. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten (bv. wetteksten,…) heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.


Privacy beleid

Bewaren van persoonlijke gegevens

Safrann bewaart de persoonlijke gegevens die u aan haar doorgeeft. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Op aanvraag kan u onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten. Hiertoe kan u ons contacteren op het e-mailadres vermeld op de contact pagina.

Logfiles over websitegebruik

Sommige informatie op de website wordt geregistreerd in log files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden onder meer om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens maar wel gegevens over uw PC.

Disclaimer en privacybeleid