Safrann

Werkwijze

Waarden

Safrann stelt volgende waarden centraal:

 • heb plezier in wat je professioneel doet
 • hou het eenvoudig en correct
 • werk snel en efficiënt
 • bied discretie en eerlijkheid
 • groei en evolueer

Dienstverlening op maat

Safrann wil je onderneming, zij het als zelfstandige, kleine of grote onderneming, helpen in je groei door administratieve optimalisatie. Het is daarom uitermate belangrijk dat aan het begin van een samenwerking duidelijke doelstellingen worden geformuleerd, zowel op service level als op het niveau van de kosten.

Duur van de opdracht

Daarom werken we met verschillende formules: ad hoc projecten kunnen op uurbasis afgesproken worden, permanente assistance of administratieve bijstand kan op dag- of maandbasis vastgelegd worden.

Plaats van uitvoering

Al naargelang de aard van je onderneming en de uit te voeren opdracht zal deze uitgevoerd worden bij jou ter plaatse, of in het kantoor van Safrann met alle faciliteiten om je van dienst te zijn.

Digitaal

Digitale administratie dragen we hoog in het vaandel, gezien de talloze voordelen: het biedt snelheid, veiligheid dankzij de ruimer wordende toepassingen van de eID en elektronische beveiliging van documenten, beperkt opslag en archivering en vermindert het gebruik van papier.

Facturatie

Maandelijks worden de gepresteerde dagen of uren tegen het overeengekomen tarief gefactureerd.

Een partner vs vaste medewerker

Buiten de reeds vermelde voordelen voor zelfstandigen, kmo's en ondernemingen, biedt werken met een freelance partner niet te onderschatten voordelen ten opzichte van het aanwerven van een vaste medewerker:

 • indien je nog geen personeel in dienst hebt, dien je ook geen personeelsadministratie op te starten.
 • je vangt piekmomenten op, maar moet geen ontslagregelingen treffen indien er geen duurzame continuïteit is in de workload.
 • Bij tegenvallende opbrengsten kan de kostenstructuur veel eenvoudiger in lijn worden gebracht met de nieuwe werkelijkheid.
 • je betaalt enkel de werkelijk gepresteerde uren.
 • je betaalt een vaste factuur, alle kosten inbegrepen. Dus nadien geen werkgeversbijdragen, vakantiegeld, eindejaarspremie, ….
 • Wij bieden je kwaliteit: je tevredenheid is immers onze beste reclame.
Disclaimer en privacybeleid