Safrann

De administratieve bezigheden van een zelfstandige:

 • opmaak van je offertes, contracten, algemene voorwaarden
 • je agendabeheer
 • je personeelsbeheer
 • leveranciersbeheer en optimalisatie van je aankopen (prijsvergelijkingen en marktstudies)
 • je office management
 • je briefwisseling en het e-mailverkeer
 • je wagen en tankkaart
 • nazicht van je inkomende facturen, opmaak van de uitgaande facturen
 • de mogelijkheden in verband met de KMO portefeuille
 • je (online) bankverrichtingen
 • je debiteurenbeheer
 • opvolging van eventuele dossiers bij een jurist of deurwaarder
 • je formaliteiten in verband met je vennootschapsstructuur (voorbereiding en notulen algemene vergadering, neerleggingen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicaties in het Belgisch Staatsblad)
 • je verzekeringen
 • de voorbereiding van je boekhouding
 • je eventuele hard- of software behoeftes en optimalisatie
 • de voorbereiding van je zakenreizen
 • het aanmaken van presentatie- en promotiemateriaal

terug

Disclaimer en privacybeleid